بررسی مزایا و معایب استفاده از سنگ در نمای ساختمان

بررسی مزایا و معایب استفاده از سنگ در نمای ساختمان

یکی از رایج‌ترین نماهای ساختمانی، نمای سنگی است. با توجه به متفاوت بودن شرایط آب و هوایی در مناطق مختلف و سبک‌های مختلف رومی، مینیمال و مدرن برای طراحی نمای…

کاربرد انواع آجر در صنعت ساختمان‌سازی

کاربرد انواع آجر در صنعت ساختمان‌سازی

انواع آجر در صنعت ساختمان‌سازی کاربرد بسیار زیادی دارند. ظاهر آجرها تفاوت‌های زیادی با یکدیگر دارند و در بازار آجر توپر، توخالی، متخلخل و سوراخ‌دار وجود دارند که کاربرد هر…